info@kopiecwolnosci.poznan.pl

Walne zebranie członków stowarzyszenia

Zebraniu przewodniczył Prezes Stowarzyszenia Konrad Tuszewski. Po powitaniu zebranych stwierdzono brak wymaganego kworum. W związku z tym Prezes Stowarzyszenia przeniósł Walne Zgromadzenie na drugi termin tj. poniedziałek 4 września 2006 godz. 19:00.

Zebraniu przewodniczył Prezes Stowarzyszenia Konrad Tuszewski. Po powitaniu zebranych stwierdzono brak wymaganego kworum. W związku z tym Prezes Stowarzyszenia przeniósł Walne Zgromadzenie na drugi termin tj. poniedziałek 4 września 2006 godz. 19:00.

W drugim terminie stwierdzono wystarczająca liczbę członków Walnego Zgromadzenia do zachowania prawomocności obrad. Prezes zaproponował program spotkania, który został przyjęty w głosowaniu jednomyślnie. Po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu przedstawiono projekt uchwały przyjmującej to sprawozdanie. Uchwała została przegłosowana:
11 głosów za przyjęciem
0 głosów przeciw uchwale
0 głosów wstrzymujących się

Następnie uczczono chwilą ciszy zmarłego członka Stowarzyszenia Pana Mieczysława Jóźwiaka.
W kolejnym punkcie Prezes stowarzyszenia przedstawił aktualną sytuację związaną z prowadzonymi negocjacjami w sprawie uregulowania spraw terenowo-prawnych związanych z gruntem, na którym zlokalizowany jest odbudowywany Kopiec Wolności. Ze względu na głęboki impas w negocjacjach pomiędzy Drukarnią i Księgarnią Św. Wojciecha , a Władzami Miasta postanowiono po wyborach nowych Władz naszego miasta zainteresować je włączeniem odbudowy Kopca Wolności do obchodów 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Jednocześnie zaplanowano podjęcie rozmów na temat możliwości medialnej promocji idei odbudowy Kopca.
Na tym Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Kopiec Wolności w Poznaniu zakończono.