info@kopiecwolnosci.poznan.pl

Zebranie zarządu stowarzyszenia

W zebraniu udział wzięli:

Konrad Tuszewski Prezes stowarzyszenia
Wojciech Tomaszewski Wiceprezes Stowarzyszenia
Klemens Mikuła Skarbnik Stowarzyszenia

Jerzy Strzelewicz członek Stowarzyszenia
Zbigniew Rudnicki członek Stowarzyszenia

Przyjęto jednomyślnie następujący program posiedzenia:

1.Wybór Wiceprezesa Stowarzyszenia
2.Ustalenia związane z montażem masztu flagowego na szczycie kopca
3.Decyzja o uruchomieniu strony WWW Stowarzyszenia

Na podstawie par.23 statutu Stowarzyszenia Prezes Stowarzyszenia zaproponował powołanie na stanowisko Wiceprezesa pana Jerzego Strzelewicza. Po potwierdzeniu woli przez pana Strzelewicza, Zarząd jednomyślnie powołał na to stanowisko Pana Jerzego Strzelewicza.

Następnie Prezes przedstawił dotychczasowe ustalenia związane z projektem umieszczenia na szczycie odbudowywanego kopca tymczasowego masztu, na którym zawisnąć ma flaga narodowa. Otrzymane oferty od kilku wykonawców przekraczają budżet Stowarzyszenia stąd zaproponowano zakup typowego masztu w jednej z oferujących je firm. Sprawa została przekazana do realizacji przez Pana Zbigniewa Rudnickiego.

Zarząd postanowił, że przed ustawieniem masztu uruchomiona zostanie strona WWW Stowarzyszenia. Na stronie obok wszystkich informacji formalnych umieszczone będą również wypowiedzi poszczególnych członków Stowarzyszenia dotyczące ich wizji odbudowy i eksploatacji kopca.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.